Segreguj odpady
- czysta ziemia Twoim dobrem

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015 poz. 87

Ustawa w pdf