Segreguj odpady
- czysta ziemia Twoim dobrem

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Decyzja
Nr 349/12/PŚ.O

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych

niż niebezpieczne, z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów, w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Decyzja
Nr 131/12/PŚ.O

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych

niż niebezpieczne, z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów, w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Decyzja
Nr 438/12/PŚ.O

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych

niż niebezpieczne, z uwzględnieniem odzysku, zbierania i transportu odpadów, w związku z eksploatacją instalacji - zespołu obiektów
i urządzeń, w których odbywa się proces zbierania, odzysku
i wytwarzania odpadów.

Decyzja
ŚR-II.6220.6.2014

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem

wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie odpadów
i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Koncesje

Koncesja
Nr B - 073/2012
Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu rodzajami broni i amunicji określonymi w ust. 1 -28; obrotu wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w pozycjach: WT II - Wt XIV; wytwarzania w procesie unieszkodliwiania (złomowania): rodzajów broni i amunicji.