Segreguj odpady
- czysta ziemia Twoim dobrem

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

PW "PETROTEX"
B. Maciejewski, R. Maciejewski Spółka Jawna

PW "PETROTEX" B. Maciejewski, R. Maciejewski Spółka Jawna rozpoczęło działalność w 1988 roku.


Profilem działalności przedsiębiorstwa była kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych w branży budowlanej związanej głównie z przemysłem rafineryjno-petrochemicznym.


Firma współpracowała w tym zakresie z wiodącymi na polskim rynku partnerami.


Na początku 2011 roku wychodząc naprzeciw potrzebom rynku związanym z proekologiczną polityką Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PETROTEX Spółka Jawna skupiło swoje działania na rozwoju, w tak ważnej dziś dziedzinie,

jak ochrona środowiska i gospodarka odpadami.


Szczególne zainteresowanie przedsiębiorstwa skupiło się na pracy nad nowymi technologiami
w procesach recyklingu i odzysku.
Celem przedsiębiorstwa jest wprowadzanie we własnych zakładach całkowicie proekologicznych systemów przetwarzania odpadów i odzyskiwania z nich surowców do dalszego zastosowania.


W ramach w/w działań firma uzyskała decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 438/11/PŚ.O

nr kancelaryjny PŚ-IV.7243.53.5.2011 na zbiórkę, segregacje i przetwarzanie odpadów, oraz decyzję Starosty Płockiego
nr ŚR-II.6220.6.2014 z dnia 12.12.2014 roku.


Ponadto posiadamy wdrożony system ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007.


Firma posiada ponadto Koncesję z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzanie

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym

lub policyjnym.